Prostor

Odgojno – obrazovni rad Igraonice – Framice odvija se u prostoru Župnog Ureda Bugojno, ulica Kulina bana br.31, 70230 Bugojno.

 

Ustanova Površina igraonice Broj odgojnih skupina Ukupan broj djece Dodatni prostor
Igraonica Framice Igraonica 220 m 2 32 Igralište

350 m

      Učionica

220 m

 

Odgojne skupine i djelatnici

Ustanova Odgojne skupine Broj djece Djelatnici Upravitelj
 

 

 

Igraonica Framice

Zvjezdice,

starija  mješovita skupina.

 

Zvončići,

mlađa mješovita skupina.

14

 

 

 

 

18

 

MirjanaKnežević,

Ružica Šapina i Ljubica Nikolić

 

 

 

 

 

 

s.Ines Vujica

 

 

Broj djece u toku godine je promjenjiv. U siječnju 2014 godine u Igraonicu Framice je upisano 32 djece. Dječaka 18 i djevojčica 14 ukupno 32 djece.
Sve tri odgojiteljice imaju odgovarajuču stručnu spremu šestog (VI/1) stupnja Nastavnik Predškolskog Odgoja. Upraviteljica Ustanove je diplomirani Teolog FTI i Savjetovatelj Realitetne Terapije.

Radno vrijeme

Vrtić radi pet dana u tjednu (od ponedjeljka do petka). Jutarnji rad započinje u 7:30 h, i traje do 16:00 h. Radna godina traje od 1.rujna do 31. kolovoza. U mjesecu kolovozu u ustanovu dolazi manji broj djece, pa je kolovoz idealan mjesec za generalno čišćenje prostora i adaptaciju prostora. U mjesecu kolovozu djeca provode više vremena na igralištu i u učionici.

ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD

Odgojno obrazovni rad,zasniva se na humanističko – razvojnoj koncepciji, koju čini ideja humanizma, spoznaja o specifičnim osobinama i zakonitostima razvoja djeteta predškolske dobi, te spoznaja o čovjekovom razvoju u cjelini s naglaskom na njegovu religijsku dimenziju.

Predškolsko razdoblje od presudnog je značaja za razvoj djeteta kao individue, za razvijanje njegovog socijalnog identiteta, te za razvoj sposobnosti i razumijevanje svijeta. Polazeći od te pretpostavke imamo u vidu cjelovit pristup djetetu kao osobi koja svoje odrastanje doživljava kroz četiri razine: biološku,psihološku, socijalnu i duhovnu.

Život, rad i kompletno ustrojstvo naše ustanove potiče nas na stavljanje naglaska na razvoj i izgradnju moralno – duhovne dimenzije djeteta. Razvija se osjećaj povjerenja, zahvalnosti, darivanja samog sebe, suosjećanja, suradnje s drugima.

Cjelokupni odgojno obrazovni rad u odgojnim skupinama odvijat će se prema tromjesečnim, tjednim i dnevnim planovima. Kroz sadržaje provedenih aktinosti realizirat ćemo sljedeće poslovne zadaće:

Tjelesni razvoj i zdravlje
• Utjecati na razvijanje,usvajanje i podržavanje higijenskih navika.Odgojitelj obučava djecu za samostalno zadovoljavanje osnovnih potreba u pogledu oblačenja, obuvanja, upotrebe pribora za jelo, održavanja osobne higijene i sličnih navika.

 • Poticati razvoj motoričkih sposobnosti djeteta,osobito zadovoljavati njegovu potrebu za kretanjem,igrom i boravkom na zraku.Razvijati osnovne pokrete:hodanje,trčanje,skakanje, preskakivanje, bacanje, hvatanje, dizanje, nošenje, provlačenje, kotrljanje.
 • Provoditi dosta vremena na otvorenom prostoru.U adaptiranom igralištu vrtića postoje ugrađene tri posebno dizajnirane sprave: ljuljačka za djecu, pješčanik, klackalica i mala drvena kućica.
 • Utjecati na razvijanje otpornosti organizma prema bolesti.
 • Utjecati na pravilnu prehranu uz dobru suradnju s roditeljima i medicinskim osobljem.
 • Utjecati na pravilnu smjenu odmora i aktivnosti.

Emocionalni i socijalni razvoj

 • Razvijati i uspostavljati tople emocionalne veze,pomažući djetetu da prevlada osjećaj nesigurnosti na razini: odgojitelj-dijete, dijete-dijete, djete-skupina.
 • Razvoj pozitivnih emocija:zadovoljstvo,ljubav prema ljudima, prirodi, životinjama,osjećaj za lijepo,povjerenje i sigurnost u sebe i druge.
 • Razumjevanje potreba i ponašanja ostalih članova skupine,usvajanje pravila ponašanja u različitim sredinama i situacijama kroz realiziranje nevedenih igara i aktivnosti.
 • Suzbijanje negativnih emocija straha i gnjeva.

Razvoj spoznajnih potencijala
• Probuditi kod djeteta radoznalost i aktivan stvaralački odnos prema svijetu u smislu stjecanja novih spoznaja i saznanja: gledanjem, slušanjem,govorom, opažanjem, opipom, mirisom, okusom.

 • Uočavanje uzročno- posljedičnih veza i odnosa.
 • Uočavanje prostorno-vremenskih,kvalitetnih i kvantitativnih odnosa.
 • Pružiti mogućnost djetetu da sve više uočava pitanja i probleme, pretpostavlja,planira,provjerava i promatra događaje, radnje, jednostavnim pokusima, različitim oblicima izražavanja.
 • Izgrađivanje bogatije i preglednije slike svijeta tj. iskustva i znanja o osobinama ljudi,ljudskim aktivnostima i odnosima,prirodnim obilježjima i pojavama.

Razvoj sposobnosti komuniciranja

 • Organiziranjem,planiranjem i provođenjem aktivnosti utjecati na razvoj govora kao osnovnog oblika komuniciranja na način da dođe do izražaja djetetov identitet.
 • Ostvarivanjem aktivnosti na što raznovrsniji i raznolikiji način u smislu što cjelovitijeg učenja i prerade istih doživljaja i iskustva na verbalni ili neverbalni način.
 • Samostalno stvaralačko izražavanje simbolima i njihovo kombiniranje (crtež, zvuci, pokret, pisana riječ).
 • Engleski jezik.

Povezivanje vjerske tradicije sa situacijama u kojima živi predškolsko dijete: „Ja” u odnosu prema Bogu i bližnjima.

Pomoći djetetu da u pronalaženju samoga sebe u razvijanju svojih sposobnosti te u izgrađivanju zajedništva s drugima i Bogom,razvija vjeru i povjerenje u sebe, druge i Boga. U tome će nam pomoći Biblijske i druge priče koje iskazuju Božju ljubav, njegovo ohrabrenje ljudima, koje pokazuju po Isusovu primjeru put za prave vrednote života i pozivaju nas na promjene svog života prema Isusovim zahtjevima iskazanim u riječima Biblijskih tekstova.

Odnos prema okruženju:

Razvijati sposobnost vedrog,aktivnog,odgovornog i zahvalnog odnosa sa stvorenim svijetom i svim Božjim stvorenjima.

Oblici i simboli kršćanskog života: omogučiti aktivan pristup sudjelovanjem u oblicima vjerskog izražavanja i u njihovim simboličkim sadržajima (praćenje blagdana kroz liturgijsku crkvenu godinu).

NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE

Svako dijete prije upisa u igraonicu pristupa sistematskom pregledu kod nadležnog liječnika. Kod svakog dužeg izostanka djeteta iz ustanove zbog bolesti, roditelj je dužan predočiti potvrdu o zdravstvenog stanju djeteta. Planiran je posjet stomatologa i pedijatra. Svakodnevno je planirana jutarnja tjelovježba kao i boravak na zraku. Planirani su i jednodnevni izleti. U jesen: izlet u šumu (skupljanje plodova, lješnjak, kesten, žir…). U proljeće, branje prvog peoljetnog cvijeta).

SANITARNO HIGIJENSKI UVJETI:

 • Pračenje i kontrola zdravlja zaposlenih u igraonici.Djelatnici su obvezni napraviti liječnićke pretrage i imati sanitarnu knjižicu.
 • Obvezno dva puta u godini izvršiti DDD ( dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) prostora.
 • Svakodnevno zračenje prostorija prije dolaska djece u igraonicu.
 • Svakodnevno čišćenje sanitarnih prostorija.
 • Svakodnevno usisavanje i brisanje prašine u dnevnim boravcima.
 • Čišćenje okoliša igraonice.

MATERIJALNI UVJETI RADA
Kako bismo mogli zadovoljiti sve dječje potrebe važno je ostvariti povoljne materijalne uvjete.Bitne zadaće u tom pogledu su:

 • Obogaćivanje vanjskog prostora novim materijalnim elementima (strunjače, lopte, vijače, penjalica od konopa, i dr.).
 • Obogaćivanje unutarnjeg prostora potrebnim elementima (kutić kuhinje,trgovine i dr.).
 • Pravovremena nabava potrošnog i didaktičkog materijala.
 • Eventualni popravci.

Vrtić se financira od uplata roditelja i sufinancira uplatom naših donatora, bez kojih Igraonica Framice ne bi mogla egzistirati, a to su:

 • Osnivać Igraonice – Framice, HKO Kruh sv.Ante,Sarajevo.
 • Župni ured sv.Ante,Bugojno.
 • Općina Bugojno.
 • Vlada RH
 • Ante Glić – Radman, dip.ing.agr.
 • Zdenko Antunović ,dip.ing.arh.

PLAN I PROGRAM ODGOJITELJA U ŠKOLSKOJ 2013/2014

Odgojitelji predškolske djece izrađuju i vode propisanu pedagošku dokumentaciju. Na temelju godišnjeg plana i programa rada vrtića, razrađuju tromjesečne i mikro programe za manja razdoblja i vode dnevnike rada u kojima uz navode planiranih poticaja registriraju i ostvarene djelatnosti na individualnom i skupnom planu.

RUJAN:

 • Prijem djece
 • Sređivanje pedagoške i druge dokumentacije
 • Prijedlog godišnjeg plana i programa
 • Planiranje godišnjih sastanaka i aktivnosti

TEMATSKE CJELINE TIJEKOM GODINE

 1. TO SAM JA
 • Zovem se…
 • Rastem,mijenjam se
 • Moje tijelo
 • Gledam,slušam,osjećam
 • Ja mogu…
 • Moji strahovi
 • Volim,ne volim
 1. TO SMO MI
 • Moj dom,moja obitelj
 • Mi u vrtiću
 • Prijatelji / prijateljstvo
 • Djevojčice i dječaci
 • Lijepe riječi,ružne riječi
 • Četiri čarobne riječi:izvoli,hvala,molim,oprosti
 • Ljubav i nježnost
 • Tuga i žalost
 • Pravda i krivnja
 • Pravila i propisi
 • Veselimo se
 • Domovina
 • Polazak u školu

III. SVIJET OKO NAS

 • Sve ima svoje ime
 • Gledam i otkrivam
 • Što se događa oko nas?
 • Doživjeti prirodu
 • Proljeće donosi…
 • Boje mirisi,zvuci proljeća
 • Moji ljubimci
 • Životinje dalekih krajeva
 • Domaće životinje
 • Šumske životinje
 • Ljeto nam se vratilo
 • Boje, mirisi, zvuci jeseni
 • Plodovi jeseni,šuštanje lišća
 • Planina
 • Voda, vatra, zrak.
 • Zima
 • Zdravlje
 • Što je vrijeme?
 • Živo i neživo oko nas
 • Moje mjesto u obitelji.vrtiću,školi,društvu…
 • Čuvajmo okoliš i prirodu. Ponašajmo se odgovorno prema svemu stvorenom.
 1. BLAGDANSKE SVEĆANOSTI
 • Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje i dar života.
 • Svi sveti i Dušni dan.
 • Sveti Nikola biskup,zaštitnik djece,moreplovaca i putnika.
 • Božić , blagdan ljubavi,radosti i mira.
 • Nova Godina
 • Tri Kralja
 • Valentinovo
 • Poklade
 • Pepelnica
 • Korizma
 • Uskrsni blagdani
 • Dan očeva i majčin dan (priredba)
 • Dan planeta zemlje
 • Anto –patron naše župe i Dan Igraonice Framice
 • Oproštaj predškolaca
 1. NARODNI OBIČAJI
 • Posjet muzeju
 • Zaboravljeni zanati
 • Posjset etno selu – Rostovo
 1. ŽIVOTNE SITUACIJE
 • Bolest
 • Zanimanje ljudi
 • Ne otvaraj vrata nepoznatim ljudima
 • Ne diraj
 • Vatrogasci
 • Moj prijatelj policajac
 • Promet
 • Šport
 • Bonton

VII. SVIJET MAŠTE

 • Cirkus
 • „Kad bi svijet”

NAOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA

Preduvjet za uspješno ostvarivanje odgojno – obrazovnog programa i procesa je kontinuirano i stručno usavršavanje djelatnika. Stalni i trajni rast stručnih kompetencija, podrazumijeva osposobljenost i motivaciju za cjeloživotno učenje. Odgojitelji su pozvani na cjeloživotno usavršavanje putem:

 • Nabavka stručne literature.Za nabavku stručne litrature odgovoran je ravnatelj ustanove.
  • Individualno usavršavanje i angažman kroz stalno praćenje i proučavanje nove stručne literature.
  • Seminari, predavanja, tribine…
  • Suradnja s drugim odgojnim ustanovama.

SURADNJA S RODITELJIMA

Obitelj je prva i najvažnija škola života jer se temelji emocionalnog, socijalnog i moralnog razvoja ličnosti stječu u obitelji. Za cjelokupni razvoj djeteta koje dolazi u igraonicu od presudne je važnosti dobar odnos i suradnja roditelja i odgojitelja. Iz tog uvjerenja gradit ćemo kvalitetan odnos s roditeljima kroz oblike individualnih i zajedničkih susreta kao i uključivanje roditelja u radionice, proslave, priredbe i izlete. Kroz godinu je planirano pet roditeljskih sastanaka. Roditeljski sastanci će biti prilika da informiramo roditelje o radu Igraonice, a u isto vrijeme čujemo njihove objekcije na rad igraonice kao i prijedloge.
Teme roditeljskih sastanaka:

 • Roditelj-model ponašanja.
  • Kako prepoznati potrebe i probleme u odgoju djeteta.
  • Zdravlje djeteta,pravilna prehrana.
  • Razvojni problemi i poteškoće kod djece (govor, ljubomora, strahovi…)
  • Kako pripremiti svoje dijete za školu?

SURADNJA SA VANJSKIM USTANOVAMA

 • Suradnja sa osnivačem Igraonice – Framice. fra.Josom Oršolićem, ravnateljem Humanitarno-karitativne organizacije Kruh sv. Ante Franjevačke provincije Bosne Srebrene, sa sjedištem u Sarajevu.
  • Suradnja sa župnikom fra Zoranom tadićem i župnom zajednicom, Općinom, Zdravstvenim ustanovama,
  • Gradskim vrtićem,sa potencijalnim donatorima i svim ljudima dobre volje.

Bugojno, listopad 2013.godine.
Zamjenik ravnatelja: s.Ines Vujica