Crkvu u Donjem Vakufu godinama održava i uređuje u svojoj 84. godini života naša vrijedna Milka Marijanović . Tako je i u 2022. godini crkvu uredila i ukrasila za Božićne blagdane što vidite na par fotografija koje su u prilogu. Zahvaljujemo našoj Milki, želimo joj dobro zdravlje da i dalje može nastaviti sa svojom dobrotom pomagati u ovom djelu.

e.

© 2016-2020 Župa Bugojno
Design by Marko