sestre_milosrdnice

Pedeset godina nakon osnutka župe, 21. veljače 1894. godine na poziv tadašnjeg župnika fra Mije Batinića dolaze sestre milosrdnice u župu Bugojno. Odmah po dolasku otvaraju osnovnu školu u kojoj rade kao učiteljice. Prve učiteljice su bile Logorija Štrbas i Karolina Jurak.

Škola započinje sa radom 4. ožujka 1894. godine. U prvi i drugi razred o je upisano 46 djece, a naredne godine otvorile su treći i četvrti razred, koje je pohađalo 50 učenika.
Sestre milosrdnice u svom djelovanju radile su i na poučavanju djevojaka u domaćinskim poslovima a naročito izradi nošnji, a organizirane su i česte izložbe.

Godine 1894/95. sestre organiziraju i „Zabavište“koje su morale zatvoriti naredne godine zbog loše materijalne situacije, a 1927. ponovno ga otvaraju pod vodstvom s. Filomene Kalečić. Škola koju drže sestre milosrdnice ima pravo javnog nastupa, pravno na izdavanje potrebnih dokumenata. Sestre milosrdnice napuštaju Bugojno 1948. godine.