Svi Sveti (utorak, 01. 11. 2016.):
– 11 sati gradsko katoličko groblje
– 13 sati groblja: Vesela i Guvna
– 14,30 sati groblja: Bristovi i Svilen
– 18 sati večernja misa u župnoj crkvi

Dušni dan (srijeda, 02. 11. 2016.)
– 11 sati groblje Čaušlije
– 13 sati groblja: Lenđerovina i Lonđa (Donji Vakuf)
– 18 sati večernja misa u župnoj crkvi

© 2016-2020 Župa Bugojno
Design by Marko