27. 12. 2016. (utorak), od 08,30 sati
Poriče, Ždralovići, Potkraj, Fakići i Guvna (2 svećenika)
Drvetine i Rosulje (1 svećenik)

28. 12. 2016. godine (srijeda), od 08,30 sati
Gaj, Karadže i Kopčić (3 svećenika)

29. 12. 2016. godine (četvrtak), od 08,30 sati
Udurlije – Zoovac i Lug (3 svećenika)

30. 12. 2016. godine (petak), od 11,00 sati
Od 11 sati: Zlatnih ljiljana i Donji Vakuf (1 svećenik)
Od 8,30 sati: Hadžialića ograda, Jaklić (1 svećenik)

31. 12. 2016. godine (subota), od 08,30 sati
Crniče i Vrpeć (2 svećenika)

02. 01. 2017. godine (ponedjeljak), od 08,30 sati
Boganovci i Čaušlije (2 svećenika)
Kulina bana i Vesela (2 svećenika)

03. 01. 2017. godine (utorak), od 08,30 sati
Sultan Ahmedova (1 svećenik)
Šehitluci i ulica Slobode (1 svećenik)
307 motorizirana i Bosanska (1 svećenik)
Begluci, Poljice i Vrbanja (2 svećenika)

04. 01. 2017. godine (srijeda), od 08,30 sati
Polje, Gromile, Voznik, Terzići, Hendek i Kovačuša (2 svećenika)
Malo Selo i Nugle (1 svećenik)
Wagnerova i Vrbas naselje (1 svećenik)
Ciglana, Armije BiH, Kožarska i Sultanovići (1 svećenik)

05. 01. 2017. godine (četvrtak), od 08,30 sati
Bristovi i Kula (2 svećenika)

© 2016-2020 Župa Bugojno
Design by Marko