Pogrebno društvo „Sv. Anto“

Kulina bana 31

70230 Bugojno

Kontakt:

Ilinka Đalto, tajnica udruženja

Tel./fax: + 387 30 254 563

Mob. +387 61 186 649/063 213 721

E-mail: ilinkadalto@live.com

Radno vrijeme Pogrebnog društva:

Od 8:00 do 15:00 sati

Radno vrijeme sa strankama:

Ponedjeljak-petak

Od 8:30 do 13:30 sati

Pauza

od 11:00 do 11:30 sati

Prva subota u mjesecu od 9:00 do 12:00 sati

Radno vrijeme za pružanje usluga u slučaju smrti člana:

Svaki dan od 08:00 do 22:00 sata

Molimo ne zvati izvan navedenog termina


Pravilnik o radu Pogrebnog društva Sv. Anto

Pravilnik možete preuzeti ovdje.

Pravilnik za 2017. godinu možete vidjeti ovdje.

Pravilnik za 2018. godinu možete vidjeti ovdje.

Pravilnik za 2019. godinu možete vidjeti ovdje.

Pravilnik za 2020. godinu možete vidjeti ovdje.

Pravilnik za 2021. godinu možete vidjeti ovdje.

Pravilnik za 2022. godinu možete vidjeti ovdje.

________________________________________________________________________

Povijest društva

Pogrebno društvo “Sv. Anto” započelo je djelovati 1969 godine. Društvo je osnovano od strane katolika pri Župnom uredu “Sv. Ante” u Bugojnu. Društvo je djelovalo sve do 1992 godine kada je zbog ratnih uvjeta prestalo sa radom.

Na inicijativu povratnika katolika i bivših članova društvo je oživljeno i utemeljeno kao Udruga građana 15.ožujka 1999 godine kada je i registrirano u Ministarstvu pravde u Travniku ( Broj: 04/05-29/99). Udruženje je nastalo i oživljeno iz želje i potrebe za solidarnošću i pomoći kod smrtnih slučajeva pri ukopima, održavanju groblja i sl.

Ukopno društvo “Sv. Anto” djeluje pri Župnom uredu “Sv. Ante” u Bugojnu, te Statutom je određeno da Predsjednik društva bude aktualni župnik župe Bugojno, a Društvo koristi prostorije župnog dvora.


Ciljevi i zadaci

 • usluge pokopa umrlim članovima Udruženja
 • usluge pokopa i drugim umrlim građanima prema kriterijima koje odredi Upravni     odbor Udruženja
 • u posebnim slučajevima (elementarne nepogode) pružanje usluga i široj društvenoj     zajednici
 • održavanje groblja svih članova
 • osiguranje pogrebne opreme
 • prikupljanje humanitarne pomoći i donacija
 • dostava i distribuiranje pomoći i donacija
 • suradnja sa srodnim udruženjima, društvima i organizacijama
 • odgoj i izobrazba članova Udruženja rad što uspješnijeg djelovanja
 • osnivanje i pomaganje humanitarnih i socijalnih ustanova kao što su bolnice,     ljekarne, starački domovi, prihvatni, izbjeglički i stradalnički centri

Imovina

Društvo stječe materijalna dobra i financijska sredstva putem svih oblika predviđenih zakonom, a osobito:

 • članarinama
 • dobrovoljnim prilozima i donacijama
 • zakladama i oporukama
 • i na druge uobičajene načine

Članovi

Članovi Udruženja mogu postati svi građani koji prihvaćaju Statut i ostale akte Udruženja, te potpisivanjem pristupnice.
Kriterije za učlanjivanje (upisnina po starosnoj dobi, retroaktivna članarina, visina članarine) određuje Skupština udruženja. Skupštinu čine svi članovi Udruženja.
Svaki član ostvaruje puna prava na opremu i usluge nakon pune godine od potpisane pristupnice a u suprotnom plaća se razlika po obračunu.


Upravna tijela i službe

 • Skupština Udruženja
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Tajnik-blagajnik

Mrtvačnica

Za godišnjicu stradanja bugojanskih Hrvata 27. srpnja 2008 godine otvorena je i blagoslovljena mrtvačnica u sklopu kapelice na groblju Sultanovići. U ovom prekrasnom ambijentu nudimo dostojanstveno izlaganje pokojnika kao i mogućnost korištenja rashladne komore. Želimo razvijati svijest prilagođenom modernom čovjeku, rasteretiti obiteljske kuće i stanove te poštivati zakone o higijeni i zdravlju. Zato s pravom očekujemo da se pokojnika dva – tri  sata nakon smrti opremi i smjesti u prostor mrtvačnice gdje započinje pokop. Ako se pokojnika ukapa u neko drugo groblje, pokojnik će biti dopremljen sat vremena prije ukopa ili u dogovoru s obitelji pokojnika.


Pravilnik o radu Pogrebnog društva Sv. Anto

Pravilnik možete preuzeti ovdje.

Pravilnik za 2017. godinu možete vidjeti ovdje.

Pravilnik za 2018. godinu možete vidjeti ovdje.

Pravilnik za 2019. godinu možete vidjeti ovdje.

Pravilnik za 2020. godinu možete vidjeti ovdje.

Pravilnik za 2021. godinu možete vidjeti ovdje.

Proširenje, uređenje i čišćenje groblja

 • svaka obitelj koja ima svoje pokojnike na određenom groblju ili nanovo želi uzeti lokaciju dužna je uplatiti naknadu za proširenje, uređenje i čišćenje groblja od 2000 godine. Članovi Društva su oslobođeni plaćanja samo nadoknade za čišćenje groblja.
 • za sve pokojnike koji ne žive u našoj župi postoje određeni kriteriji u nadoknadi usluga i svih obaveza             ( pokop u izvan matično groblje, pokop onih koji ne žive u župi Sv.Ante u Bugojnu, pokop onih koji nemaju ili su prodali imovinu u Bugojnu)
 • sve obaveze prema groblju obitelji trebaju plaćati redovno, a dajemo mogućnost i u više rata. Prilikom smrtnog slučaja ili izvođenja bilo kakvih radova na grobovima, obitelj je dužna izmiriti sva dugovanja za proširenje, uređenje i čišćenje groblja, kako bi se mogao obaviti obred ukopa i dobiti odobrenje za izvođenje radova
 • izvođači radova ( kamenoresci, izvođači za zemljane i betonske radove) ne mogu započeti radove bez odobrenja koje dotična obitelj treba podići u računovodstvu Pogrebnog društva, kao ni bez uplatnice o nadoknadi sto je obaveza svakog izvođača
 • molimo svaku obitelj za uredno održavanje grobnica kao i odlaganje izgorjelih svijeća i osušenog cvijeća i vijenaca u velike kontejnere


Napomena

Ne treba Pogrebno društvo „Sv. Ante“ miješati sa Župnim uredom svetog Ante, jer su potpuno zasebne cjeline. Kada to pojedinci pokušavaju, iskrivljuju istinu i čine veliku štetu, a sve da bi izbjegli ili umanjili svoje obaveze. Našim fratrima trebamo biti zahvalni za sve što čine pa i u ovom segmentu što je i njima dodatna obaveza koje se vrlo lako mogu riješiti. A što bismo onda imali? Fratri su preuzeli ulogu da nadgledaju poslovanje Društva i još veći teret uređenja naših groblja. Prekrasno je vidjeti kapije i staze na groblju Sultanovići, a to ima svoju cijenu. Zato, radi što ljepšeg izgleda naših počivališta, radije izvršimo svoje obaveze te budimo sretni i ponosni da to možemo učiniti.


Uprava Pogrebnog društva sv. Anto

pogrebno_drustvo_sv_anto


Vaše obveze možete izvršiti uplatom na transakcijski račun pogrebnog društva.

Za uplate unutar BiH;

UniCredit bank, KM RAČUN: 3384002200013513,

s naznakom;

 • ime i prezime, ime oca osobe koja vrši uplatu,
 • svrha doznake:
 • svrha doznake: članarina za (ime i prezime člana i broj iskaznice člana)
 • održavanje groblja (ime i prezime pokojnika i groblje u kojem su pokojnici)

Za uplate iz inozemstva:

IBAN RAČUN:BA393384 0048 4110 3517

SWIFT:UNCRBA22