Svećenici 

Franjevci Franjevačke provincije Bosne Srebrene

Fra Hrvoje Radić, župnik

svecenik

kriz

Ivica Fra Ivan Kyril Pavlović, župni vikar

Školske sestre franjevke Krista Kralja

bosansko-hrvatske provincije

Prečistog srca Marijina – Sarajevo

kornelija grubesa

S. M. Kornelija Grubeša

rođena je na Šćitu u župi Rama-Šćit gdje je završila osnovnu školu. U samostan odlazi 1968. u Visoko pa u Bugojno gdje završava srednju tekstilnu školu. U novicijat je stupila u Kloštru Ivaniću 1970. godine. Prve redovničke zavjete polaže u Ulicama 1971. godine, a doživotne u Kloštru Ivaniću 1976. godine. Od 1971. do danas službu je vršila u Sarajevu, Tišini, Plehanu, Fojnici, Visokom, Ulicama, Beogradu, Varešu, Busovači, Jajcu, Gučoj Gori, Baškoj Vodi, Kloštru Ivaniću, te u više navrata u župi sv. Ante Padovanskog u Bugojnu gdje je i danas vrlo aktivna župna suradnica.

S. M. Ivana Džambas

rođena je u Travniku a krštena u župi sv. Martina u Bučićima. Osnovnu školu završila je u Stojkovićima, srednju školu u Novom Travniku. U samostan ulazi 2002. godine na Gorici u Livnu gdje započinje redovničku formaciju. Prve zavjete polaže 2005. godine a doživotne zavjete je položila 2010. godine u Bugojnu. 2017. godine završava studij teologiju na Jordanovcu (Zagreb). Još kao studentica teologije, surađivala je u župnom pastoralu u župi sv. Križa u Sigetu (Zagreb). Od 2018. godine djeluje u župi sv. Ante Padovanskog u Bugojnu gdje je voditeljica župskog zbora i dječijeg zbora te župskog vjeronauka.