Na 25. nedjelju kroz liturgijsku godinu, 18. 9. 2016., slavili smo mise zahvalnice na groblju Čaušlije u 11 sati, odnosno u Bristovima i Lonđi (Donji Vakuf) u 13 sati. Mise su predvovili župnik fra Zoran Tadić i fra Tomislav Brković, župni vikar. Na groblju u Čaušlijama, u slavlju mise sudjelovao je i fra Marko Ćorić, profesor u Franjevačkom sjemeništu u Visokom. Po kišnom i ružnom vremenu, na slavlje misa zahvalnica, došli su vjernici kako bi zahvalili gospodaru vremena na darovima, moleći za pokojne ali i svoje potrebe!

Uz fotografije donosimo osnovne informacije kada se prvi put spominju groblja u Donjem Vakufu, Bristovima i Čaušlijama prema matičnim knjigama uskopaljskih župa s prvim ukopima pokojnika.

Lonđa (Donji Vakuf)
Bristovi
Čaušlije

* * *
Donji Vakuf: prvi ukop katolika u ovom je mjestu registriran 1811. godine. Kako je tijekom prve godine haranja tzv. velike kuge (1814.) ovdje umrlo trinaest katolika, izvjesno je postojanje kužnog groblja. Groblje „Londža“ (Longza) spominje se 1850. i 1852. godine (Londja). „Londža“ je isto što i „Ćurino Greblje“ (Londza, vel Ćurića Greblje) registrirano 1869. i 1871. godine odnosno „Ćurića greblje“ spomenuto 1880. i 1883. godine. „Ćurić groblje“ (cemeterium Churich) spominje se 1853. godine. U katoličkom groblju u Donjem Vakufu vječni je mir 1879. našao i austro-ugarski vojnik Mihael Ćurman rodom iz Vukovara. Austro-ugarski činovnik Markovina ovdje je 1881. godine ubio dvojicu drugih činovnika. Jer je bio pogubljen, nije ukopan u katoličkom groblju, premda je ono i tada postojalo (coemeterium de Donji Vakuf). /U Bosni grozni događaji: Markovina, činovnik austrijanski, ubi iz revolvera u Donjem Vakufu prestojnika blagajne Sokolića, malo posli i kotarskog prestojnika Đorđevića; posli se sam prida sudu. Sud ga osudi na smrt i bude striljan. On tako skrušeno smrt – da je svima na izgled bijo – podnese i dvaput ispovidio se hišćući oproštenje i kajući se, tako da je sve na plač probudio. Kad je pitan bio, zašto je ubijo? Odgovori: „To su ljudi zli bili, narodu zlo raditi, da više ne rade, zato“./

Čaušlije: prvi ukop u ovom mjestu (Çauslie) registriran je 1804. godine. Kako je tijekom prvih dviju godina haranja tzv. velike kuge (1814., 1815.) iz tog mjesta preminula pedeset jedna osoba, izvjesno je postojanje kužnog groblja. „Groblje u selu zvanom Čaušlija“ (coemeterium in pago quo vocato Çaushlia) registrirano je 1824. godine, a „Čaušlije greblje“ (Čaušlie greblje) 1851. godine.

Vitina: groblje „Stavci“ (Stavczi) u ovom se mjestu spominje 1789. godine „Martića greblje“ i „Martić“ (cemeterium Martich) spo­minje se 1808. godine, a 1813. tri puta kao „Martića“ (cemeterium Martichia). Vitina je drugo ime Bristova (Bristovi aliae Vitina). Ukapanje u groblju „Vitini“ (in cemeterio Vitina) spominje se 1837. i 1839. godine (ibi in Vittina).412 „Vitinsko groblje“ (caemeterium de Vittina) bilježi se i 1840. godine.

(Tekst preuzet iz članka Ante Škegre i Ante Ivića, JERE ĆETE BITI VI KAKOVI SMO MI SADA, (Katolička groblja na području Uskoplja do 1883. g.) U navedenom radu se predstavljaju osnovni podaci o katoličkim grobljima na području Uskoplja (gornjovrbaški kraj – središnja Bosna) od najranijeg spominjanja do 1883. g. Nastali su temeljem matičnih knjiga umrlih katoličke župe Skopje, te matičnih knjiga umrlih župa Skopje.) Gornje (Uskoplje / Gornji Vakuf) i Malo Selo (Bugojno).

© 2016-2020 Župa Bugojno
Design by Marko