nas-ministr

Mnoštvo je suradnika u pojedinim župama koji svojim angažmanom doprinose kako bi život čitave zajednice bio što plodonosniji i ljepši. Veliku, a često puta i neprimjetnu službu vrše i ministranti koji su poslužitelji i ukras oltara. Ali ne samo ukras već je njihova služba itekako odgovorna.

Osim što se brinu da budu od pomoći svećeniku za vrijeme Svete mise i ostalih obreda oni svoju službu trebaju vršiti i izvan crkve; kod kuće, u školi, na cesti, igralištu… Svojim životom trebaju svjedočiti da su Božja djeca i da kao takvi žele biti uzor u dobrom ponašanju i pobožnosti svakom djetetu i svakom mladom čovjeku.

Ministrant je pozvan da u župnoj zajednici služi s određenom zadaćom, kako i sam naziv službe govori. Latinska riječ „ministrare“ znači služiti. Kao što ministri u državi služe na dobro svih građana tako je i ministrant službenik oltara. On je sudionik bogoslužja. Župna zajednica je ona koja izabire i prihvaća ministrante između mnogo dječaka i djevojčica. Stoga trebaju biti ponosni i radosni jer su pozvani na tako uzvišenu službu.
Sveta misa je najuzvišenija molitva koju vjernici mogu prinijeti Bogu. Stoga od poslužitelja oltara se očekuje posebna pozornost i sabranost. Zato ministranti trebaju pozorno pratiti odvijanje obreda, moliti se sabrano, dostojanstveno i pobožno se vladati. Njihovo vladanje treba vjernike poticati na molitvu. Nikako ne bi bilo u redu da svojim ponašanjem i
držanjem na bilo koji način ometaju svećenika ili vjernike.

Ministrantski zbor naše župe svetog Ante Padovanskog u Bugojnu broji 15-ak ministranata osnovne škole. To su dečki od drugog do osmog razreda koji redovito sudjeluju na svetim misama i ostalim pobožnostima. Njihovo služenje usmjereno je izričito liturgiji, svetoj misi.
Svake subote redoviti je sastanak gdje se dogovaraju za sudjelovanje na svetim misama u nedjelju i narednom tjednu. Ostatak vremena koristi se za poučavanje u vjeri te za zabavu i takmičenje u raznim igrama i aktivnostima.

Ministranti su raspoređeni za ministriranje nedjeljom i blagdanima. Svaki ministrant ima osim nedjelje, jedan određeni dan u tjednu kada ima svoju dužnost da ministrira. Taj dan on ostvaruje sebe kao Isusova prijatelja i služitelja kod oltara. Ostale dane u tjednu svaki ministrant je pozvan da dođe ako može. Svaka misa redovito se bilježi tako da se za svaki veći blagdan, kraj školske godine i početak nove mogu nagraditi i pohvaliti najredovitiji i najbolji ministranti.

U našu bugojansku zajednicu ministranata rado primamo nove članove koji prihvaćaju svojim ponašanjem, pobožnošću i revnošću biti i drugima na poticaj da se s poštovanjem odnose prema Domu Gospodnjem.

Osim služenja kod oltara, ministranti sudjeluju i u brojnim drugim aktivnostima vezanim za župu. Redovito sudjeluju na ministrantskim susretima na nivou provincije i biskupije, na ministrantskim kvizovima i sportskim natjecanjima u čemu se također mogu pohvaliti za dobre uspjehe.

I još bi se mnogo toga moglo napisati o našoj veseloj i razigranoj ministrantskoj zajednici. Brojni njezini članovi svjedoče o tome kako se dio slobodnog vremena može provesti Bogu na slavu i na korist cijeloj župnoj zajednici.
Pozivamo svu djecu, a i mlade koji žele biti poslužitelji oltara i svojim angažmanom pomoći u napredovanju župe da se slobodno jave i obogate našu lijepu i veselu zajednicu.

Dobrog ministranta moraju resiti i ove osobine:

 1. Revnost za slavu Božju. Tko hoće biti ministrant ne smije ga voditi želja za isticanje. Nego iskrena nakana da doprinese uzvišenosti i ljepoti službe Božje. Sve što god radi neka bude na veću slavu Božju.
 2. Poslušnost i poniznost. Dobar ministrant je poslušan u svemu. Spremno i bez mrgođenja prihvaća svaku obavezu. Neće u posluživanju tražiti da sebe istakne, jer zna da i najmanjom službom slavi Boga.
 3. Čistoća duše. „Na goru gospodnju smije uzaći samo onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno“. Poslužitelj oltara mora nastojati da bude svet. Zato će se ministrant čuvati svakog grijeha, a ako teže sagriješi čim prije čisti dušu u ispovijedi.
 4. Strahopoštovanje. Ne samo prema Bogu. Već i prema svemu što je povezano sa službom Božjom ministrant treba osjećati najdublje štovanje. Nadasve prema Isusu u svetohraništu.
 5. Urednost i točnost. Ako se igdje mora držati red i točnost, potrebno je kod mise. Ministrant ne smije dopustiti da se na njega čeka. Svoju službu ima obavljati savjesno. Sve što je za slavu Božju mora biti za nj veliko i važno.
 6. Prijateljstvo. Među ministrantima treba vladati duh bratske ljubavi i povezanosti. Nitko ne smije biti zapostavljen. Dobro je kada prijateljstvo iz crkve prenesemo na ulicu i kućama. Lijepo je ako se nastavimo družiti i izvan crkvenog prostora.
 7. Marljivost. Poslužitelji oltara moraju biti najvrjedniji učenici u školi, a napose u vjeronauku. Izvan crkve trebaju čitati vjerske knjige i časopise.

Dužnosti ministranata:

 1. Svi ministranti jedne župe sačinjavaju „zbor ministranata“. U „zbor“ može biti primljen svaki dobar dječak ili djevojčica koji ima pravu nakanu; služiti na veću slavu Božju.
 2. Redovito i točno sudjelovati u službi Božjoj i na sastancima, doći barem desetak minuta prije mise kako bi se pripremio za ministriranje. (Uredno obučen, počešljan, čiste odjeće, ruku i obuće.)
 3. Prije i poslije mise obaviti molitvu. Pobožno i sabrano obavljati svoju službu kod oltara.
  Pristupiti što češće sv. pričesti.
 4. Čuvati i spremati ministrantsko odijelo. Isto tako spremati i čuvati sve crkvene predmete; stavljati ih na određeno mjesto.
 5. Ispričati svaki izostanak od mise ili sastanka. Ako je spriječen da poslužuje, neka misli o zamjeni.

 

Za slike kliknite ovdje.