Budući da na ovom groblju nije bilo pokopa od II svjetskog rata, te nema nijednog vidljivog groba, groblje je bilo zapušteno, a kapela se na groblju sama srušila 1981. godine.

U jesen 1986. godine zaraslo groblje je iskrčeno i očišćeno, te je sagrađena kapela.

Za vrijeme domovinskog rata kapelica je razorena i opljačkana, a 2007. godine pokrivena je. U tijeku je obnova kapele i uređenje groblja.