Budući da sjeverozapadni dio bugojanske župe, kojem pripadaju Guvna sa zaseocima: Marjanovići, Vujevići, Fakići i Potkraj, prilično udaljen od župne crkve, bila je potreba sagraditi filijalnu crkvu na groblju Guvna.

Gradnja crkve započela je 20. svibnja 1989. godine. U jesen iste godine crkva je pokrivena, urađeni su zidarski i tesarski radovi. Sliku Sv. Franje uradio je Ivica Radoš iz Travnika. Prva sv. misa slavljena je 24. prosinca 1989. godine. Crkva je potpuno uređena iduće godine, te je 16. rujna 1990. godine blagoslovljena.

Za vrijeme domovinskog rata crkva je devastirana i oštećena kao i groblje. Nakon rata obnovljena je.

Za više slika kliknite ovdje.