Rujan-Listopad 2019. Nedjelja, 8. 9. : Župna crkva: 9.00 – 11.00 – 18.00 sati; Guvna : 13.00 sati; Lenđerovina: 13.00 sati. Nedjelja, 15. 9. : Župna crkva: 18.00 Sultanovići: 11.00 sati; Svilen : 13.00 sati. Nedjelja, 22. 9.: Župna crkva: 9.00 i 18.00 sati; Čaušlije: 11.00 sati; Lonđa: 13.00 sati. Nedjelja, 29. 9.: Župna crkva: 9.00 i 18.00 sati; D. Vakuf Sv. Terezija: 11.00 sati; Bristovi: 11.00 sati. Nedjelja, 6. 10.: Župna crkva: 9.00 i 18.00 sati; Vesela: 11.00 sati. Ovo je samo proba izmjene.
© 2016-2020 Župa Bugojno
Design by Marko