Voditelj ustanove

ines_vujica

s. Ines Vujica, rođena 25.kolovoza 1966 godine u selu Rasno,Općina Busovača/SBK-BiH. Uz posao voditelja ustanove ima vjeronauk za Framice i vodi englesku- igraonicu. Uz ovaj posao tri dana u tjednu radi kao vjeroučiteljica u O.Š. Jaklić/V, Bugojno.

Ima dvadeset godine radnog iskustva u osnovnoj školi i pastoralu župne zajednice. Kroz proteklih 25 godina redovništa radila je u osnovnoj školi i župnom pastoralu u; Busovači, Brestovskom, Nova Bila, Chicago i Tolisa. Godinu dana je volontirala u Humanitarno Karitativnoj Organizaciji Kruh sv.Ante, Sarajevo u Trauma Centru. Diplomirani Teolog i Savjetovatelj Realitetne Terapije. Poznavanje engleskog jezika. Posao voditelja ustanove obuhvaća slijedeće:

 • Vodi skrb o organizaciji i inplementaciji obrazovnog programa u radu s djecom.
 • Koordinira i prati rad uposlenih djelatnica u svrhu ispunjavanja radnih obveza.
 • Održava redovne sastanke sa uposlenim osobljem /minimum jednom mjesečno,organizira roditeljske sastanke i o sadržaju i zaključcima istih pismenim putem informira ranatelja HKO Kruh sv.Ante,fra Josu Oršolića.
 • Kontaktira sa predstavnicima lokalne zajednice kao i sa potencijalnim donatorima koji mogu potpomoći rad igraonice.
 • U suradnji sa središnjim uredom u Sarajevu aplicira na javne pozive i natječaje putem pisanih projekata.
 • Vodi kompletnu financijsku administraciju igraonice kao i komercijalne poslove tekuće nabavke.
 • Poslove radnog mjesta ZAPOSLENIK obavlja u Bugojnu.

Odgajateljice

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ružica Šapina, rođena 23. rujna 1976. godine u Travniku, SBK – Bugojno. Diploma o stečenoj stručnoj spremi šestog stupnja i stručni naziv Nastavnik predškolskog obrazovanja. Radno iskustvo 6.godina. Prvo radno iskustvo stekla u vrtiću Pčelica, Široki Brijeg. Od 2007. godine djeluje i radi kao odgajateljica u predškolskoj odgojnoj ustanovi Igraonica-Framice, Bugojno.

ljubica_nikolicLjubica Nikolić, rođenja 15. listopada 1982. godine u Bugojnu. Majka troje djece. Diploma o stečenoj stručnoj spremi, nastavnik Predškolskog Odgoja. Od osnutka Igraonice – Framice uključena u realizaciju projekta. Trenutno studira na Sveučilištu u Mostaru. Poznavanje engleskog
jezika.

mirjana_knezevicKnežević Mirjana, rođena 5. listopada 1976. godine u Bugojnu, SBK-Bugojno, BiH. Od 2004 godine, tj. od osnutka predškolske ustanove Igraonica – Framice, uključena u realizaciju projekta. S radom počinje u svibnju 2004. godine kao nastavnik predškolskog odgoja, a u isto vrijeme vodi i englesku-igraonicu. U studenom 2013. godine diplomirala na Mostarskom Sveučilištu i stekla zvanje Profesor Predškolskog Odgoja. U igraonici radi nepunih 10. godina. Poznavanje engleskog jezika.

Posao i dužnost odgajatelja

Poslovi ovog radnog mjesta, a koje je odgajatelj dužan obavljati, obuhvaćaju slijedeće:

 • Odgojitelj je dužan na radnom mjestu biti 15 minuta prije početka radnog vremena. Na posao dolazi prikladno odjeven i uređen.
 • Rad odgajatelja odvija se na osnovi programa koji je donio i usvojio osnivač Igraonice-Framice u Bugojnu (HKO Kruh sv.Ante).
 • Odgajatelj obavlja sljedeće poslove: obučava djecu za samostalno zadovoljavanje osnovnih potreba u pogledu oblačenja, obuvanja, upotrebe pribora za jelo, održavanja osobne higijene i sličnih navika.
 • Organizira i provodi s djecom odgovarajuće tjelesne vježbe,da bi se razvile njihove funkcionalne fizičke sposobnosti i zdravstvena kondicija.
 • Organizira aktivnosti u kojima su djeca izložena određenim estetskim doživljajima, npr. likovne radionice, scenske igre, glazbene aktivnosti i sl.
 • Odgajatelj vodi djecu na upoznavanje okoliša, s posebnim naglaskom na razvijanju ekološke svijesti i razvijanju ekoloških navika.
 • U dogovoru s ravnateljem vodi brigu o oblikovanju cjelokupnog materijalnog prostora u kojem djeca u predškolskoj ustanovi žive, kako bi mogle biti zadovoljene njihove individualne potrebe u tjelesnom, spoznajnom, kreativnom, emocionalnom i socijalnom razvoju.
 • Odgajatelj izrađuje i vodi propisanu pedagošku dokumentaciju. Na temelju godišnjeg plana i programa rada vrtića, razrađuje tromjesečne i mikro programe za manja razdoblja i vodi dnevnike rada u kojima uz navode planiranih poticaja registriraju i ostvarene djelatnosti na individualnom i skupnom planu. Na kraju odgojnih razdoblja izrađuje odgovarajuća izvješća i obavlja ostale administrativne poslove.
 • Broj djece s kojima radi odgajatelj u pojedinoj odgojnoj skupini i u sadašnjim uvjetima iznosi od 10 do 18 djece u grupi.
 • Od ukupne 40-satne tjedne radne obveze odgajatelj neposredno radi u odgojnoj grupi s djecom prosječno 30 sati na tjedan, a u ostalo vrijeme priprema se za rad, surađuje s roditeljima, uključuju se u kulturnu i javnu djelatnost, stalno se usavršava i bavi sličnim aktivnostima.
 • Odgajatelj mora imati interes i ljubav za bavljenje malom djecom, kao i sposobnost lake prilagodljivosti individualnim potrebama pojedinog djeteta u njegovom, često burnom, razvojnom procesu.
 • Odgajatelj mora biti stabilna etička i zrela emocionalna ličnost, jer se djeca predškolske dobi emotivno jako vežu (poistovjećuju) sa svojim odgajateljem i oponašaju njegovo ponašanje, poprimajući i neke njegove karakterne osobine.
 • Od posebnih poželjnih karakteristika treba naglasiti dobar tjelesno-zdravstveni status, ugodan vanjski izgled, kreativnost i govorne sposobnosti. U specifične poželjne osobine ulazi smisao za glazbu, scensku djelatnost i likovno izražavanje.
 • U nemogućnosti dolaska na posao ili ranijeg odlaska s posla odgajatelj je dužan s istim upoznati ravnatelja i tražiti njegovo dopuštenje.
 • Poslove radnog mjesta ZAPOSLENIK obavlja u sjedištu POSLODAVCA, u Bugojnu, ul. Kulina bana br. 31.

Povijest Framice

Nakon rata, život Hrvata u Bugojnu je bio vrlo težak, kako na političkom tako i na ekonomsko-socijalnom planu. Budući da veliki broj djece nije imao adekvatne uvjete za predškolski odgoj, ukazala se potreba za otvaranjem dječjeg vrtića, odnosno Igraonice- Framice.

Nakon što je upućen veliki broj zamolbi za otvaranje odgojno-obrazovne ustanove u Bugojnu, koja bi radila po hrvatskom planu i programu, Humanitarno – karitativna organizacija Kruh sv. Ante, Franjevačke provincije Bosne Srebrene sa sjedištem u Sarajevu, donijela je odluku o osnivanju Igraonice Framice, u prostorijama Župnog ureda u Bugojnu. Za sve poslove vezane uz otvaranje Igraonice – Framice, bio je zadužen tadašnji župnik, fra Božidar Blažević.

Rješenjem o upisu subjekta u Sudski registar za rad od 4. ožujka 2004. godine Igraonica – Framice, započela je sa radom. U Igraonici, svakodnevno boravi pedesetak mališana, sa kojima rade tri odgajatelja i ravnatelj.
Naš, Župni ured je osigurao besplatan prostor za Igraonicu i snosi sve troškove grijanja, vode i ostalih komunalnih usluga. Igraonica Framice djeluje u teškim uvjetima, jer se financira isključivo od uplata roditelja i uz pomoć donatora dobre volje, a posebno Vlade RH.
Otežavajuća okolnost je to što Igraonica nije obuhvaćena financiranjem iz državnih proračuna, kao i drugi vrtići.

Djelatnost Igraonice je odgoj, obrazovanje, zdravstvena zaštita, prehrana i socijalna skrb o djeci predškolskog uzrasta što je velika pomoć roditeljima u odgoju djece.

Igraonica – Framice danas

Odgojnu- predškolsku ustanovu, Igraonica- Framice danas čine 2 odgojne skupine: Zvjezdice i Zvončići. U Framice je upisano 32 djece. Igraonica radi od 7:30 do 16:00 sati. U realizaciju odgojno-obrazovnog rada uključene su: 3 odgojiteljice, zamjenica ravnatelja, spremačica i po potrebi vanjski suradnici pedagog, psiholog i logoped.

Cilj nam je povećati broj djece i unijeti više svjetla i radosti u srca mališana, ali nam je prepreka i loša ekonomsko-socijalna situacija. Iako su cijene naših usluga daleko veće od standara u kojima živimo, one nisu dovoljne za samoodrživot ustanove. Svoju egzistenciju i zahvalnost dugujemo našim donatorima:

 • Osnivać Igraonice – Framice, HKO Kruh sv. Ante, Sarajevo
 • Župni ured sv. Ante, Bugojno
 • Općina Bugojno
 • Vlada RH
 • Ante Glić – Radman, dip.ing.agr.
 • Zdenko Antunović, dip.ing.arh.

Kućni red i pravila

 1. Radno vrijeme IGRAONICE „FRAMICE” (od ponedjeljka do petka), od 7.30 do 16.00 h.
 2. Dolazak djece u Igraonicu – FRAMICE , isključivo u pratnji roditelja ili opunomoćenih osoba.
 3. Prilikom dovođenja i odvođenja djeteta roditelj ili opunomoćena osoba obvezna je javiti se odgojitelju.
 4. Poštujte radno vrijeme vrtića i ne kasnite po dijete.
 5. Bolesno dijete ne dovodite u vrtić,a nakon bolesti donesite liječničku potvrdu da dijete može u skupinu.
 6. Oblačite dijete u višeslojnu odjeću ugodnu za igru,koja se lako skida i oblači,a obvezna je i jedna rezervna presvlaka.
 7. Dogovorite s odgajateljima pravila o donošenju kućnih igračaka i filmova (igračke i filmopvi koji potiču na agresiju i koji mogu ozlijediti djecu nije dopušteno donositi u vrtić.
 8. Roditelj daje suglasnost svojim potpisom u slijedećim situacijama: odlasci djece na izlete, zimovanja, ljetovanja, fotografiranja i snimanja djece, vožnja gradskim i organiziranim prijevozom, sudjelovanje u istraživanjima u cilju unaprijeđivanja odgojno – obrazovnog rada.
 9. Roditelj ima pravo:biti informiran o organizaciji rada i programima u igraonici.Pratiti razvoj i napredovanje svoga djeteta u suradnji s odgojiteljima i stručnim suradnicima Igraonice. Tražiti stručnu pomoć za svoje dijete u dogovoru sa odgojiteljem. Boraviti u Igraonici u skladu s potrebama djeteta.
 10. Roditelj ima obvezu: poštivati potpisani ugovor o pružanju usluga dječjeg vrtića te se pridržavati zajedničkih dogovora i pravila.Odazvati se na suradnju po pozivu stručnog tima.

Roditelj ima pravo znati

 • Znati kako njegovo dijete zadovoljava svoje potrebe u vrtiću (odgojitelj ga informira o ponašanju i razvoju djeteta)
 • Dobiti uvid u funkcioniranje vrtića i rad odgojitelja.
 • Biti informiran o odgojnim i zaštitnim mjerama i postupcima.
 • Pratiti razvoj i napredovanje djeteta u suradnji s odgojiteljima i stručnim suradnicima vrtića
 • Dobiti stručnu pomoć u ustanovi ( ravnateljica, psihologinja, pedagoginja, zdravstvena voditeljica, odgojiteljice), u cilju što boljeg napredovanja djeteta
 • Aktivno sudjelovati u životu i radu vrtića putem različitih aktivnosti s djecom i odgojiteljima ( akcije prikupljanja ili izrade didaktičkog materijala, boravak u vrtiću u vrijeme prilagodbe, sudjelovanje u dječjim projektima, pratnja djeci tijekom posjeta ili izleta, zajedničkim igraonicama, radionicama, druženjima sa djecom i odgojiteljima…. )
 • Zbog svega ovoga vrlo je važno da odgojitelji i roditelji u međusobnu suradnju ulažu mnogo povjerenja, otvorenosti, tolerancije, objektivnosti i spremnosti za uvažavanje osobnih i profesionalnih kompetencija, usklađivanje odgojnih utjecaja i zajedničko rješavanje problema u razvoju i odgoju djeteta

Ustrojstvo rada igraonice

Sve informacije o ustrojstvu rada igraonice možete pogledati ovdje.

Donatori

Vrtić se financira od uplata roditelja i sufinancira uplatom naših donatora, bez kojih Igraonica Framice ne bi mogla egzistirati, a to su:

 • Osnivač Igraonice – Framice, HKO Kruh sv.Ante,Sarajevo.
 • Župni ured sv.Ante,Bugojno.
 • Općina Bugojno.
 • Vlada RH
 • Ante Glić – Radman, dip.ing.agr.
 • Zdenko Antunović ,dip.ing.arh.

Kontakt podaci

Naziv ustanove:
Odgojno predškolska ustanova Igraonica – Framice

Adresa:
Kulina bana 31,
70230 Bugojno,
Bosna i Hercegovina

Telefon:
030 254 645
Sestra Ines Vujica, zamjenica ravnatelja 063 252  410