U proteklih nekoliko nedjelja od 7. do 28. svibnja 2017. godine slavili smo mise na grobljima naše župe uz tradicionalni proljetni obred blagoslova polja. Donosimo nekoliko fotografija iz grobalja: Čaušlije, Guvna i Lonđa (Donji Vakauf).

Fotografije!