U jesen 1988. godine sazrela je ideja da bi trebalo graditi novu filijanu crkvu u Bristovima jer je postojeća dotrajala i u ruševnom stanju te je premalena. U proljeće 1989. godine započeta je gradnja nove crkve prema planu Dževada Vukovljaka iz Tuzle. Ivica Radoš oslikao je unutrašnjost kapele freskama križnoga puta i motivima iz Isusova života. Crkva je blagoslovljena 13. svibnja 1990.godine.

Radove, uz svesrdnu pomoć naroda, vodio je fra Nikica Miličević, ž. vikar. Najljepša strana ove crkvice jest u tome što je bila prepuna, opet zalaganjem fra Nikice. U domovinskom ratu ova filijalna crkva je sa svim umjetninama i grobljem teško oštećena i uništena. Nakon rata crkva je obnovljena.

Za više slika kliknite ovdje.