gradsko_groblje

Gradsko groblje

Gradnja kapele na gradskom groblju u  Sultanovićima pratili su problemi oko dobivanja građevisnke dozvole. Kapela je dotrajala  i bila u neizglednom stanju…

ornament1

causlije

Čaušlije

Na mjestu stare kapele u Čaušlijama, koja je dotrajala,  podignuta je nova 1969. godine kada je i blagoslovljena. Groblje je ograđeno željeznom ogradom…

ornament1

guvna

Guvna

Budući da sjeverozapadni dio bugojanske župe, kojem pripadaju Guvna sa zaseocima: Marjanovići, Vujevići, Fakići i Potkraj, prilično udaljen …

ornament1

vesela

Vesela

Stara i dotrajala kapela od sedre, oštećena za vrijeme domovinskog rata nije više mogla služiti svojoj svrsi i bilo je potrebno graditi novu…

ornament1

drvetine

Drvetine

Filijalna crkva u Drvetinama, kojoj pripadaju sela: Drvetine, Podripci, Lenđerovina, Švarići, Galina Glavica (Pirići), Rosulje i Donji Boganovci …

ornament1

Bristovi

U jesen 1988. godine sazrela je ideja da bi trebalo graditi novu filijanu crkvu u Bristovima jer je postojeća dotrajala i u ruševnom stanju te je premalena…

ornament1

dv

Donji Vakuf

Crkva u Donjem Vakufu sagrađena je 1934. Inicijator gradnje ove crkvice, uz bugojanskog župnika fra Emila Miličevića, bio je i banjalučki biskup msgr. fra Josip Garić …

ornament1

lenderovina

Lenđerovina

U najstarijoj Matici umrlih župe iz 1845. godine stoji da se u ovom groblju kopaju pokojnici iz Drvetina, Podrepaca, Rogoušca, Rovne i Lenđerovine. Godine 1985. godine ukazala …

ornament1

svilen

Svilen

Budući da na ovom groblju nije bilo pokopa od II svjetskog rata, te nema nijednog vidljivog groba, groblje je bilo zapušteno, a kapela se na groblju sama srušila …

ornament1