Filijalna crkva u Drvetinama, kojoj pripadaju sela: Drvetine, Podripci, Lenđerovina, Švarići, Galina Glavica (Pirići), Rosulje i Donji Boganovci sa zaseokom Deseci, izgrađena je 1970. godine, a zvonik i prostorija za vjeronauk 1988. godine, te 1990. godine postavljeno je zvono težine 200 kg. Križni put naslikao je akademski slikar J. Bifel, a sliku sv. Ane, Ivica Radoš.

No, za vrijeme domovinskog rata crkva je spaljena tako da su uništena vrijedna umjetnička djela kao i zvono. Nakon domovinskog rata crkva je obnovljena, zvono je darovao Anto Grlić, a crkvu i zvono blagoslovio je fra Mijo Džolan, provincijal Bosne Srebrene.

Za više slika kliknite ovdje.