Kao i prošlih godina i ove je godine, u nedjelju 06. 12. u 15 sati, u našu župu došao sveti Nikola. Sveti Nikola je svojim anđelima ušao u crkvu, gdje su ga sa svojom pjesmom dočekali naši mališani iz vrtića “Framice”: Zatim je sveti Nikola pozdravio svu prisutnu djecu te im kazao sve što je čuo od anđela o njima. Kako su slušali svoje roditelje, te bili poslušni u kući i u školi. Ali i da je bilo i onih koji nisu dobro slušali, a za tu je djecu došao krampus. Zatim je sveti Nikola sjeo na svoju zlatnu stolicu i podijelio paketiće dobroj djeci. Hvala ti sveti Nikola i dođi nam opet.

Slike možete vidjeti ovdje.

© 2016-2020 Župa Bugojno
Design by Marko