Crkveni brak u crkvi svetog Ante Padovanskoga u Bugojnu sklopili su 15. 08. 2015. godine TONI HERCEG, sin Vlatka Hercega i Jelke r. Čonda, rođen 29. 05. 1985. god. VANDA VISKOVIĆ, kći Ante Viskovića i Nade r. Brajković , rođena 18. 12. 1987. god. Kumovi: Nikola Lukić i Ana Šimić r. Soldo. Vjenčatelj: Fra Nikica…

Crkveni brak u crkvi svetog Ante Padovanskoga u Bugojnu sklopili su 15. 08. 2015. godine IVAN JURČEVIĆ, sin Josipa Jurčevića i Jadranke r. Visković, rođen 05. 06. 1977. god. i IVANA VUJEVIĆ, kći Stipe Vujevića i Zdenke r. Gavranović, rođena 06. 04. 1980. god. Kumovi: Josip Cvijanović i Marina Lovrić. Vjenčatelj: Fra Zoran Tadić, župnik….

Crkveni brak u crkvi svetog Ante Padovanskoga u Bugojnu sklopili su 14. 08. 2015. godine MIHAEL ŽULJEVIĆ, sin Marka Žuljevića i Koviljke r. Milić, rođen 17. 07. 1990. god. u Linzu (Austrija) i PAULINA GAŠPAR,  kći Stjepana Gašpara i Violete r. Maros, rođena 25. 01. 1991. god. u Bugojnu. Kumovi: Marin Karimović i Antonela Novak. Vjenčatelj:…

Crkveni brak u crkvi svetog Ante Padovanskoga u Bugojnu sklopili su 12. 08. 2015. godine BORIS JEZIDŽIĆ, sin Nikole Jezidžića i Kate rođ. Mišura, rođen 27. 12. 1981. god. u Bugojnu i IVANA JURČEVIĆ, kći Ilije Jurčevića i Božane rođ. Ljubičić, rođena 22. 12. 1985. god. u Travniku. Kumovi: Mario Mišura i Sanja Magazin. Vjenčatelj:…

Page 3 of 3 1 2 3
© 2016-2020 Župa Bugojno
Design by Marko