ZLATNI PIR ( 50 godina CRKVENOG BRAKA) PROSLAVILI SU: u crkvi svetog Ante Padovanskoga u Bugojnu 05. 08. 2016. god. BOŽO HRNJKAŠ  (sin Filipa Hrnjkaša i Perke r. Franjić), rođen 03. 01. 1935. god.  i ANA JURČEVIĆ  (kći  Nike Jurčevića i Dragije r. Grlić), rođena 24. 02. 1944. god. Kumovi: Tomislav Katičić i Marija Hrnjkaš…

Crkveni brak u crkvi svetog Ante Padovanskoga u Bugojnu sklopili su 30. 07. 2016. god.    MARKO KALAJICA (sin Stjepka Kalajice i Nevenke r. Cvijanović), rođen 16. 03. 1988.  i   VALERIJA JURIĆ (kći Janka Jurića i Anđe r. Lučić), rođena 17. 02. 1991. Kumovi: Boris Cvijanović i Marijana Perak. Vjenčatelj: Fra Zoran Tadić, župnik. SRETNO…

Crkveni brak  u crkvi svetog Ante Padovanskoga u Bugojnu sklopili su  17. 07. 2016. god. DENIS BRADARIĆ (sin Jasmina Bradarića i Željke r. Pejak), rođen 21. 11. 1982. god. i HELENA VISKOVIĆ  (kći Marka Viskovića i Ruže r. Ljubas), rođena 27. 06. 1982. god. Kumovi: Ivan Lučić i Margareta Barišić. Vjenčatelj: Fra Nikica Tomas, župni vikar….

Crkveni brak u crkvi svetog Ante Padovanskoga u Bugojnu sklopili su 11. 06. 2016. god. IVAN KAPETANOVIĆ (sin Ante Kapetanovića i Antonije r. Galić), rođen 19. 12. 1977. god. i OLIVERA TOMAS (kći Ante Tomasa i Anđe r. Krajinović), rođena 28. 06. 1981. god. Kumovi: Tomislav Zelić i Ana Lubina Trputec. Vjenčatelj: Fra Nikica Tomas, župni…

Crkveni brak u crkvi svetog Ante Padovanskoga u Bugojnu sklopili su 28. 05. 2016. god. ALEN TOPIĆ (sin Željka Topića i Zdenke r. Ivić), rođen 19. 12. 1990. god.  i DARIJA KUNA (kći Mladena Kune i Grete r. Kovačević), rođena 29. 02. 1992. god. Kumovi: Nikša Buhić i Ana Dankić. Vjenčatelj: Fra Nikica Tomas, župni vikar. SRETNO…

Crkveni brak u crkvi svetog Ante Padovanskoga u Bugojnu sklopili su 09. 04. 2016. god. MARIO PAVLOVIĆ (sin Vinka Pavlovića i Maline r. Jurčević), rođen 08. 11. 1979. god.  i ANA ŠAPINA (kći Bože Šapine i Marice r. Slipac), rođena 22. 07. 1982. god. Kumovi: Pero Marina i Ružica Šapina . Vjenčatelj: Fra Nikica Tomas, župni vikar….

Crkveni brak  u crkvi svetog Ante Padovanskoga u Bugojnu sklopili su 27. 03. 2016. god.  JOSIP MATIĆ  (sin Frane Matića i Ružice r. Marijanović), rođen 23. 08. 1987. god. i  ANDREA KRIŽANAC  (kći Mirona Križanca i Jacinte r. Popović), rođena 21. 12. 1989. god. Kumovi: Marko Čelina i Danijela Franjkić. Vjenčatelj: Fra Nikica Tomas, župni vikar….

Crkveni brak u crkvi svetog Ante Padovanskoga u Bugojnu sklopili su 27. 12. 2015. godine TONI STOJANOVIĆ, sin Pere Stojanovića i Anđelke r. Batinić, rođen 21. 01. 1990. god. i ANTONELA BAGARIĆ, kći Berislava Bagarića i Anđelke r. Lebo, rođena 29. 11. 1990. god. Kumovi: Blaž Marić i Mirela Čuljak. Vjenčatelj: Fra Nikica Tomas, župni…

Crkveni brak u crkvi svetog Ante Padovanskoga u Bugojnu sklopili su 19. 12. 2015. godine Marko Groznica, sin Jure Groznica i Anice rođ. Rogić, rođen 22. 07. 1988. god. u Mostaru i Marina Lučić, kći Frane Lučića i Slavice rođ. Kolak, rođena 03. 04. 1989. god. u Bugojnu. Kumovi: Josip Grbešić i Mila Bunoza. Vjenčatelj: Fra…

Crkveni brak u crkvi svetog Ante Padovanskoga u Bugojnu sklopili su 26. 09. 2015. godine TONI BATINIĆ, sin Nikice Batinića i Ružice r. Tokić, rođen 27. 06. 1987. god. i NIKOLINA ANTUNOVIĆ, kći Frane Antunovića i Senke r. Bagarić, rođena 03. 04. 1989. god. Kumovi: Marin Jurleta i Jelena Lezaić. Vjenčatelj: Fra Nikica Tomas, župni vikar….

Page 2 of 3 1 2 3
© 2016-2020 Župa Bugojno
Design by Marko