Svi Sveti (utorak, 01. 11. 2016.): – 11 sati gradsko katoličko groblje – 13 sati groblja: Vesela i Guvna – 14,30 sati groblja: Bristovi i Svilen – 18 sati večernja misa u župnoj crkvi Dušni dan (srijeda, 02. 11. 2016.) – 11 sati groblje Čaušlije – 13 sati groblja: Lenđerovina i Lonđa (Donji Vakuf) –…

© 2016 Župa Bugojno
Design by Marko