BLAGOSLOV OBITELJI 2021.

od 8.30 sati

 

DATUM

Svećenik / NASELJE

ponedjeljak,

27. 12. 2021.

2 Vesela / Jasika

2 Crniče / Vrpeć

1 Kulina bana i Wagnerova

utorak,

28. 12. 2021.

2 Vrbanja

1 Poriče / Fakići… Ždra…

2 Sultan Ahmet

srijeda,

29. 12. 2021.

 

popodne

od 14 sati

1 Milanovići / Kotezi / Karadže

2 Gaj

2 Vedro polje / Zoovac / Udur…

 

2 Lug

1 Polje –

1 Ciglane

četvrtak,

30. 12. 2021.

2 Drvetine / Rosulje / Bogan.

2 Ljubnići / Bristovi / Kula

petak,

31. 12. 2021.

2 Čaušlije

1 Vrbas-naselje

1 Terzići/ Kovač

ponedjeljak,

3. 1. 2022.

1 Ul. Slobode

1 Bosanska

1 Nugle

1 Zl. ljiljana / Šehitluci /M.selo

1 Armija BiH / 307. MBB

utorak,

4. 1. 2022.

2 Hadž. ograda / Jaklići

1 Poljice/ Begluci /

Kožarska / Sultanovići

1 Gromile – Voznik – Hendek

1 D. Vakuf / Lubovo / Kopčić

MOGUĆE SU IZMJENE OVOGA PROGRAMA.

 

HVALA

© 2016-2020 Župa Bugojno
Design by Marko