Ispovijed bolesnika

Uskrs 2022.

 

Ponedjeljak, 28. ožujka:

 • od 9 sati: Potkraj, Fakići, Guvna (Dom), Ždralovići, Poriče;

  • od 14 sati: Vesela/Jasika

 • od 9 sati: Bristovi, Kula, Terzići, Gromile, Voznik, Polje;

  • od 14 sati: D. Boganovci, Rosulje

 

Utorak, 29, ožujka:

 • od 9 sati: Ul. Slobode, Ul. Sultan Ahmet, Ul. Zlatnih ljiljana, Kovačuša, Vrbas naselje, Kulina bana, Nugle;

  • od 14 sati: Milanovići, Gaj (Dom), G. Karadže i Kotezi.

 • od 9 sati: Zoovac, Udurlije, Kopčić, Lug, Lubovo;

  • od 14 sati Čaušlije

 

Srijeda, 30. ožujka:

 • od 9 sati: Crniče, Vrbanja,

 • od 9 sati: Jaklići, Hadžalić ograda, 307. MBB, Poljice i Malo selo.

Napomena: promjene su moguće u zadnjem trenutku.

Hvala na razumijevanju.

© 2016-2020 Župa Bugojno
Design by Marko