XXIV. nedjelja kroz godinu

Jesenjske kvatre

  1. IX. 2019. – Ponedjeljak :

+ Davor Jezidžić; ++ iz ob. Gunjača; ++ Stipo, Janja i Adela Radić, + Branka Dilber.

  1. IX. 2019. – Utorak (Rane sv. Franje):

+ + Vilim i Mira Tomić, ++ Jelena i Ivan Halilović; ++ Kata i Ilija Šuta; + Ivanko Tomić i ++ iz ob.                      Tomić.

  1. IX. 2019. – Srijeda – Kvatre:

+ Serafina Marijanović; ++ iz ob. Žulj i ++ iz ob. Čuljak; + Ivo Brajković.

  1. IX. 2019. – Četvrtak:

++ Pero i Dragica Mušura, ++ iz ob. Mušura i ++ iz ob. Gunjača; + Vesna Jarpun; + Anto Grgić.

  1. IX. 2019. – Petak – Kvatre:

++ Janja, Grga i Bosa Miličević; + Ilija Sučić, ++ Dragica i Finka Sučić.

  1. IX. 2019. – Subota – Kvatre (Sv. Matej, ap. i ev.):

+ + Ivo, Pero i Vlado Marijanović; ++ Jozo i Mara Petrić. ++ Igor i Pavica Dragun; + Mijo Radoš; ++                  Marija i Zdravko Crujak i Dragica Mandić.

© 2016-2020 Župa Bugojno
Design by Marko