Povijest društva

Pogrebno društvo “Sv. Anto” započelo je djelovati 1969 godine. Društvo je osnovano od strane katolika pri Župnom uredu “Sv. Ante” u Bugojnu. Društvo je djelovalo sve do 1992 godine kada je zbog ratnih uvjeta prestalo sa radom.

Na inicijativu povratnika katolika i bivših članova društvo je oživljeno i utemeljeno kao Udruga građana 15.ožujka 1999 godine kada je i registrirano u Ministarstvu pravde u Travniku ( Broj: 04/05-29/99). Udruženje je nastalo i oživljeno iz želje i potrebe za solidarnošću i pomoći kod smrtnih slučajeva pri ukopima, održavanju groblja i sl.

Ukopno društvo “Sv. Anto” djeluje pri Župnom uredu “Sv. Ante” u Bugojnu, te Statutom je određeno da Predsjednik društva bude aktualni župnik župe Bugojno, a Društvo koristi prostorije župnog dvora.


Ciljevi i zadaci

 • usluge pokopa umrlim članovima Udruženja
 • usluge pokopa i drugim umrlim građanima prema kriterijima koje odredi Upravni     odbor Udruženja
 • u posebnim slučajevima (elementarne nepogode) pružanje usluga i široj društvenoj     zajednici
 • održavanje groblja svih članova
 • osiguranje pogrebne opreme
 • prikupljanje humanitarne pomoći i donacija
 • dostava i distribuiranje pomoći i donacija
 • suradnja sa srodnim udruženjima, društvima i organizacijama
 • odgoj i izobrazba članova Udruženja rad što uspješnijeg djelovanja
 • osnivanje i pomaganje humanitarnih i socijalnih ustanova kao što su bolnice,     ljekarne, starački domovi, prihvatni, izbjeglički i stradalnički centri

Imovina

Društvo stječe materijalna dobra i financijska sredstva putem svih oblika predviđenih zakonom, a osobito:

 • članarinama
 • dobrovoljnim prilozima i donacijama
 • zakladama i oporukama
 • i na druge uobičajene načine

Članovi

Članovi Udruženja mogu postati svi građani koji prihvaćaju Statut i ostale akte Udruženja, te potpisivanjem pristupnice.
Kriterije za učlanjivanje (upisnina po starosnoj dobi, retroaktivna članarina, visina članarine) određuje Skupština udruženja. Skupštinu čine svi članovi Udruženja.
Svaki član ostvaruje puna prava na opremu i usluge nakon pune godine od potpisane pristupnice a u suprotnom plaća se razlika po obračunu.


Upravna tijela i službe

 • Skupština Udruženja
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Tajnik-blagajnik

Mrtvačnica

Za godišnjicu stradanja bugojanskih Hrvata 27. srpnja 2008 godine otvorena je i blagoslovljena mrtvačnica u sklopu kapelice na groblju Sultanovići. U ovom prekrasnom ambijentu nudimo dostojanstveno izlaganje pokojnika kao i mogućnost korištenja rashladne komore. Želimo razvijati svijest prilagođenom modernom čovjeku, rasteretiti obiteljske kuće i stanove te poštivati zakone o higijeni i zdravlju. Zato s pravom očekujemo da se pokojnika dva – tri  sata nakon smrti opremi i smjesti u prostor mrtvačnice gdje započinje pokop. Ako se pokojnika ukapa u neko drugo groblje, pokojnik će biti dopremljen sat vremena prije ukopa ili u dogovoru s obitelji pokojnika.


Pravilnik o radu Pogrebnog društva Sv. Anto

Pravilnik možete preuzeti ovdje.

Osnovne informacije o uslugama pogrebnog društva:

Na temelju članka 12. Ovog Statuta donesene su odredbe o stjecanju materijalnih dobara i financijskih sredstva putem svih oblika predviđenih zakonom, a osobito:

 • članarinama;
 • dobrovoljnim prilozima i donacijama i tuzemstvu i inozemstvu, od pojedinaca i ustanova, fizičkih i pravnih osoba, putem općih i posebnih zamolbi;
 • izdavanjem i raspačavanjem prigodnih brošura, slikovnica, znački, razglednica, čestitki i sl.;
 • zakladama i oporukama;
 • i na druge uobičajene načine.

Upis u članstvo Udruge vrši se pristupnicom. Pristupanjem u članstvo građanin se obvezuje da će se u svemu pridržavati Statuta Udruge, odluka Skupštine i organa upravljanja, da će savjesno ispunjavati svoje članske dužnosti te svojim ponašanjem doprinositi radu Udruge.

Nakon pristupnice novom će se članu izdati članska knjižica ili članska kartica.

Stupanje u članstvo Udruge je dobrovoljno. Član Udruge može postati državljanin BiH ma gdje boravio i to direktnim upisom.  Ove članove nazivamo redovnim članovima.

Svaka obitelj koja pripada našoj župi a želi se učlaniti dužna je izmiriti sav preostali dug za održavanje groblja od godine osnivanja Udruženja. A nakon učlanjenja prestaje ta obveza.

Svaki član stječe pravo na kompletnu opremu i usluge unutar BiH, nakon navršenih 12 mjeseci.

Član koji umre prije isteka roka od 12 mjeseci proživljenog članstva, uračunava mu se onaj iznos koji je uplatio do časa smrti, a obitelj pokojnog člana plaća dodatnu razliku koja se obračuna u računovodstvu društva.

Udruga ima obvezu prema članu, odnosno ugovaratelju pogreba organizirati i financirati pogrebne troškove u okviru tzv. stečenog prava člana.

Svaki član Udruge koji ispuni svoje članske obveze ima pravo na pogrebne troškove takozvanog klasičnog ukopa.

Pogrebni troškovi utvrđuju se kao pogrebni standard koji obuhvaća slijedeće:

 • za klasični ukop – drveni lijes, grobni znak, tekstilna oprema, 20 osmrtnica, natpis na grobni znak, nošenje pokojnika, odvoz opreme, stavljanje pokojnika u lijes, prijevoz s mjesta smrti do groblja gdje se pokojnik ukapa do mrtvačnice, zemljani grob na gradskom groblju koji će se u času smrti koristiti za redovne ukope građana koji nemaju grobno mjesto od ranije, s pripadajućim uslugama groblja kao što je izlaganje lijesa na odru u mrtvačnici, prijevoz pokojnika unutar BiH, vijenaca i cvijeća od mrtvačnice do groba, misu i svećenika za članove naše župe, održavanje groblja te otvaranje i zatvaranje groba.

Pogrebni standard ne uključuje: nabavu grobnice, nadgrobnog uređaja,  troškove ekshumacije, troškove obdukcije, limeni uložak,oblačenje pokojnika, glazbu, vijence i cvijeće,  oglase u novinama, prijevoz izvan BiH i druge države, pojedinačno uređenje groba i grobne pristojbe, nabavku crnine i drugo.

Članarine za 2017 godinu

Visina članarine za članove naše župe:

 • Od 0 do 10 god.  = 70,00 KM,
 • Od 11 do 15 god.  = 60,00 KM,
 • Od 16 i dalje         = 55,00 KM.

Visina članarina za članove iz drugih župa:

 • od 0 do 10 god.  = 63,00 KM,
 • od 11 do 15 god. = 54,00 KM,
 • od 16 i dalje        = 48,00 KM.

Upisnine za 2017 godinu:

 • do 45 god. starosti nema upisnine,
 • od 46 do 50 god. = 100,00 KM,
 • od 51 do 60 god. = 120,00 KM,
 • od 61 do 70 god. = 200,00 KM,
 • od 71 do 80 god. = 300,00 KM,
 • od 81 i dalje         = 400,00 KM.

Članarina po odluci – (od 1 do 7 dana)

Ovo je posebna članarina za one članove koji umru, a nisu se uspjeli učlaniti u pogrebno društvo „Sv. Anto“ Bugojno. Tada obitelj člana ili staratelj plaća kompletan trošak opreme i usluga ukopa prije ukopa pokojnika.

NAKNADA  ZA ODRŽAVANJE GROBLJA U 2017 god. IZNOSI 30 KM.

NAPOMENA: NAKNADA SE UPLAĆUJE ZA GROBALJSKU CJELINU A NE ZA POJEDINAČNE GROBOVE.

 • POJEDINAČNO ČIŠĆENJE GROBOVA (3 PUTA GODIŠNJE) IZNOSI DODATNIH 30 KM
 • SVE ONE OBITELJI KOJE REDOVITO NE IZMIRUJU OBVEZE ZA ODRŽAVANJE GROBLJA PODLIJEŽU DODATNIM KRITERIJIMA KOJE JE ODREDIO UPRAVNI ODBOR POGREBNOG DRUŠTVA.
 • SVI ONI IZ NAŠE ŽUPE KOJI SE ŽELE UČLANITI U POGREBNO DRUŠTVO KAO I SVI ČLANOVI DRUŠTVA MORAJU IZMIRITI CJELOKUPAN DUG ZA ODRŽAVANJE GROBLJA SVE DO GODINE UČLANJENJA.
 • OBITELJ KOJA NEMA POKOJNE U GROBLJIMA NAŠE ŽUPE, A ŽELE SE UKOPATI U NAŠA GROBLJA, OBVEZNI SU PLATITI CJELOKUPNU NAKNADU ZA ODRŽAVANJE GROBLJA, KAO I ZA PROŠIRENJE GROBLJA.

OBAVEZE DJECE – NASLJEDNIKA NAKON SMRTI RODITELJA-POKOJNIKA

Nakon smrti člana, nasljednici koji su živjeli:

 • u zajedničkom kućanstvu nastavljaju plaćati samo naknadu za održavanje groblja i priznaje im se uplata naknade za proširenje groblja
 • u odvojenom kućanstvu plaćati će naknadu za održavanje groblja za pet (5) godina unazad i 50% od ukupnog zaduženja od 400 KM za proširenje i uređenje groblja (tj. 200 KM)

Uži član obitelji ili skrbnik člana-nasljednik od pokojnika koji živi u župi, čiji je pokojnik umro izvan naše župe, a žele ga ukopati u groblja naše župe, dužni su prilikom smrti člana uplatiti:

 • sav preostali dug za održavanje groblja
 • sav preostali dug za proširenje groblja
 • „ DODATNU NAKNADU ZA UREĐENJE GROBLJA“ u visini koju odredi Upravni odbor udruženja (u ovom slučaju je 150KM),

Uži član obitelji ili skrbnik člana-nasljednik od pokojnika, koji ne živi u župi, ima pokojnika ili žele pokojnika ukopati u groblja naše župe, dužni su prilikom smrti člana uplatiti:

 • sav preostali dug za održavanje groblja
 • sav preostali dug za proširenje groblja
 • „ DODATNU NAKNADU ZA UREĐENJE GROBLJA“ u visini koju odredi Upravni odbor udruženja (u ovom slučaju je 150 KM),
 • NAKNADU ZA NASLJEDNIKA KOJI NE ŽIVI U ŽUPI u visini od 400 KM.

Skrbnik ili nasljednik pokojnika koji žele naručiti spomenik ili neke druge radove za svoje pokojne:

 • čiji su roditelji bili članovi pogrebnog društva, a koji su uplatili naknadu za proširenje groblja, dužan je platiti:

          –  naknadu za održavanje groblja za pet (5) godina unazad

          –  i dodatnu naknadu za uređenje groblja (uređenje staza, kapelice, ograde, zelenila oko groblja i ostalih        radova) u iznosu od 150 KM

 • čiji je pokojnik/ci umro/li prije osnutka Pogrebnog društva ili u periodu od 2000. god. do sada, nisu plaćali naknadu za održavanje i proširenje groblja, dužan je platiti:

         –   cijeli iznos duga za održavanje groblja,

         –    i 50 % od ukupnog zaduženja od 400KM za proširenje i uređenje groblja (tj. 200KM)

VAŽNO: OBAVIJEST NASLJEDNICIMA ILI SKRBNICIMA KOJI IZMIRUJU OBVEZE ZA POKOJNIKA

ZBOG PROBLEMA PRI NAPLATI OBVEZA U POGREBNOM DRUŠTVU, SVAKA OBITELJ OD POKOJNIKA TREBA PRIJE UKOPA IZVRŠITI SVE OBVEZE DONESENE ODLUKAMA I PRAVILNIKOM POGREBNOG DRUŠTVA.

 

MOLIMO OBITELJI POKOJNIKA ZA RAZUMIJEVANJE

OBAVIJEST ZA IZVOĐAČE RADOVA

 •  SVAKOM IZVOĐAČU PRI NAJAVI RADOVA U GROBLJU  UZIMAT ĆE SE KAUCIJA OD 150 KM. UKOLIKO BUDE SVE UREDNO NAKON OBAVLJENOG POSLA, KAUCIJA SE VRAĆA.

 •  SVAKI IZVOĐAČ PRILIKOM RADOVA  U GROBLJU TREBA IMATI PISMENO ODOBRENJE IZ POGREBNOG DRUŠTVA KOJE JE  UPLATIO PRIJE ULASKA U GROBLJE .

–  SVAKI IZVOĐAČ KOJI UĐE BEZ PISMENOG ODOBRENJA BIT ĆE KAŽNJEN  U IZNOSU OD 150,00 KM. NAKON TRI KAZNE, IZVOĐAČ ĆE DOBITI STALNU ZABRANU RADOVA U NAŠIM GROBLJIMA.

Bugojno, 12.12.2016. godine                                                                       Uprava Pogrebnog društva

 


PRESTANAK ČLANSTVA
Članstvo u Udruzi prestaje:

 1. smrću člana,
 2. istupanjem,
 3. isključenjem,
 4. Prestankom članstva uslijed smrti člana prestaju sve obveze člana prema udruzi.
 5. Prestankom članstva uslijed istupanja i isključenja prestaju sva međusobna prava i obveze između člana i Udruge. U ovom slučaju član nema pravo zatražiti povrat članskog uloga.
 6. Svaki član Udruge može istupiti iz članstva svojevoljno i bez obrazloženja.

Iz članstva Udruge isključuje se član koji na bilo koji način radi protiv interesa i ciljeva Udruge. O isključenju člana odlučuje Upravni odbor. Na ovu odluku član ima pravo uložiti žalbu Upravnom odboru Udruge u roku od 15 dana od dana primitka odluke o isključenju. Predsjednik Udruge će donijeti odluku po ovoj žalbi u roku od 15 dana od dana primitka žalbe i time odluka postaje konačna i pravomoćna.  

Brisanje članstva se stječe ako član nije dvije i više godine uplatio članarinu, tim gubi status člana te nema pravo na povrat novca.
Ako član Udruge umre, a prilikom ugovaranja pogreba ustanovi se da je bio u zaostatku s plaćanjem članarine duže od 24 mjeseci nema  pravo na tzv. stečeni pogrebni klasični ukop.

 • Cjelokupni dug i svi obračunati troškovi sahrane naplaćivati će se unaprijed, tj. prije ukopa pokojnika.

Za sve nejasnoće nazvati odgovornu osobu u udruženju.


 


Proširenje, uređenje i čišćenje groblja

 • svaka obitelj koja ima svoje pokojnike na određenom groblju ili nanovo želi uzeti lokaciju dužna je uplatiti naknadu za proširenje, uređenje i čišćenje groblja od 2000 godine. Članovi Društva su oslobođeni plaćanja samo nadoknade za čišćenje groblja.
 • za sve pokojnike koji ne žive u našoj župi postoje određeni kriteriji u nadoknadi usluga i svih obaveza             ( pokop u izvan matično groblje, pokop onih koji ne žive u župi Sv.Ante u Bugojnu, pokop onih koji nemaju ili su prodali imovinu u Bugojnu)
 • sve obaveze prema groblju obitelji trebaju plaćati redovno, a dajemo mogućnost i u više rata. Prilikom smrtnog slučaja ili izvođenja bilo kakvih radova na grobovima, obitelj je dužna izmiriti sva dugovanja za proširenje, uređenje i čišćenje groblja, kako bi se mogao obaviti obred ukopa i dobiti odobrenje za izvođenje radova
 • izvođači radova ( kamenoresci, izvođači za zemljane i betonske radove) ne mogu započeti radove bez odobrenja koje dotična obitelj treba podići u računovodstvu Pogrebnog društva, kao ni bez uplatnice o nadoknadi sto je obaveza svakog izvođača
 • molimo svaku obitelj za uredno održavanje grobnica kao i odlaganje izgorjelih svijeća i osušenog cvijeća i vijenaca u velike kontejnere


Napomena

Ne treba Ukopno društvo „Sv. Ante“ miješati sa Župnim uredom svetog Ante, jer su potpuno zasebne cjeline. Kada to pojedinci pokušavaju, iskrivljuju istinu i čine veliku štetu, a sve da bi izbjegli ili umanjili svoje obaveze. Našim fratrima trebamo biti zahvalni za sve što čine pa i u ovom segmentu što je i njima dodatna obaveza koje se vrlo lako mogu riješiti. A što bismo onda imali? Fratri su preuzeli ulogu da nadgledaju poslovanje Društva i još veći teret uređenja naših groblja. Prekrasno je vidjeti kapije i staze na groblju Sultanovići, a to ima svoju cijenu. Zato, radi što ljepšeg izgleda naših počivališta, radije izvršimo svoje obaveze te budimo sretni i ponosni da to možemo učiniti.


Uprava Ukopnog društva sv. Anto

 

pogrebno_drustvo_sv_anto

 

 


Vaše obveze možete izvršiti uplatom na transakcijski račun pogrebnog društva.

Za uplate unutar BiH;

UniCredit bank, KM RAČUN: 3384002200013513,

s naznakom;

 • ime i prezime, ime oca osobe koja vrši uplatu,

 • svrha doznake:

 • svrha doznake: članarina za (ime i prezime člana i broj iskaznice člana)
 • održavanje groblja (ime i prezime pokojnika i groblje u kojem su pokojnici)

Za uplate iz inozemstva:

IBAN RAČUN: BA39 3384 0048 4110 3517

BIC: UNCRBA22


Predsjednik:

Fra Zoran Tadić

Adresa ureda Udruženja:

Pogrebno društvo „Sv. Anto“

Kulina bana 31

70230 Bugojno

Tel./fax: + 387 30 254 563

Ilinka Đalto, tajnica udruženja

Mob. +387 61 186 649/063 213 721

Rad sa strankama:

Od 09 do 13 sati

Radno vrijeme za pružanje usluga u slučaju smrti člana:

Svaki dan od 08:00 do 23:00 sata