FILIP GALIĆ (sin Miroslava Galića i Božane rođ. Lučić), rođen 30. 08. 2015. god. u…

SARA ŽIVKO (kći Martina Živka i Gabrijele rođ. Tokić), rođena 04. 08. 2015. god. u…