Proslava sv. Ante Padovanskog - nebeskog zaštitnika župe Bugojno

Dana 13. 06. 2015. god. proslavili smo nebeskog zaštitnika naše župe sv. Antu Padovanskog. Za samu svetkovinu pripravili smo se trodnevnicom: prva dva dana trodnevnice predvodio je fra Dario Udovičić - župni vikar iz Nove Bile a treći dan trodnevnice predvodio je fra Antun Perković, župnik iz župe Osova kod Žepča. Na sam dan imali smo tihu svetu misu, također su bile

Svete mise za trodnevnicu svetog Ante Padovanskog i na samog zaštitnika svetog Antu Padovanskog

Za svetog Antu Padovanskog, nebeskog zaštitnika naše župe, pripravit ćemo se kroz tri dana: u srijedu, četvrtak i petak, u 18 sati.

Sva tri dana od 17:30 sati molit ćemo krunicu svetog Ante i litanije na čast svetom Anti. 

 

Na sam dan svetog Ante Padovanskog (13.06.2015. god.) nebeskog zaštitnika naše župe

svete mise će biti: 

Tijelovo 2015 godine.

U četvrtak 04. svibnja 2015. godine u 10 i u 18 sati proslavljena je svetkovina Tijelova. Svete mise predvodio je župnik fra Zoran Tadić. Posebno je bilo svečano na svetoj misi u 10 sati, gdje se okupio velik broj vjernika. Na kraju svete mise bila je

Napomene i upute vjernicima prigodom papinog dolaska u Sarajevo

Napomene i upute vjernicima i svećenicima prigodom dolaska pape Franje u Sarajevo 6. 6. 2015. godine

1. Dobro bi bilo autobuse i osobne automobile obilježiti plakatom ili nekim znakom prepoznavanja. Policija će biti na svakom ulazu u Sarajevo i uputiti vas na parking gdje će vas dočekati volonteri i davati daljnje upute prema stadionu. Osim na parkingu osobni automobili će se moći parkirati i na trotoarima na koje uputi policija (gradski parkinzi su sigurniji).

2. U Sarajevo bi trebalo doći do 6,00 sati. Ovako rano se treba doći zbog sigurnosnih predradnji koje se moraju uraditi na prometnicama (nakon što se to obavi u 8,00 sati se blokiraju sve važnije prometnice) te da se izbjegne gužva (prijavljeno je 800 autobusa i puno osobnih automobila).

3. Ulazak u liturgijski prostor - stadion bit će moguć od 4,00 sata ujutro a do 9,00 sati svi hodočasnici će trebati biti na stadionu. U 8,00 sati slijedi dobrodošlica hodočasnicima, davanje potrebnih informacija i molitva.

4. U liturgijski prostor – stadion će moći ući samo osobe s ulaznicama koje će dobiti u svojim župnim uredima.

Potkategorije